Diseminacija projektnih rezultata – Rumunija

Diseminacija projektnih rezultata – Rumunija

Kolping Rumunija je 29. oktobra 2018. godine organizovala diseminaciju u Caransebes-u, kako bi se maksimizirao uticaj rezultata postignutih u projektu „Model razvoja mladih za zapošljavanje“, koji je sufinansiran kroz Erasmus + program.


Gospodin Eduard Dobre, predsednik Kolpinga Rumunije, održao je gostujuće predavanje na temu „Preduzetništvo, kreativnost i učenje“ u prepunoj sobi ljudi iz lokalnih zajednica: omladinskih organizacija, institucija, edukatora mladih i osoblja NVO-a. Više od 35 osoba prisustvovalo je konferenciji koja je takođe imala za cilj da distribuira priručnik najbolje prakse „Model razvoja mladih za zapošljavanje – praktično vodič za preduzetničko obrazovanje”.

Na tržištu na kome je ogroman prostor za preduzetničke poduhvate, i za čim postoji velika potreba, gospodin Eduard Dobre je elaborirao o pokretačkim silama koje stoje iza potražnje za preduzetništvom i inovacijama potrebnim za sprovođenje projekata. 60-minutna sesija je takođe uključivala diskusije o preduslovima za kultivaciju preduzetničkog razmišljanja, podizanje nivoa svesti i poboljšanje sposobnosti.
Njegovo predavanje je obuhvatilo i sledeća ključna pitanja:
• Šta je preduzetnički proces?
• Kako generišete kreativne mogućnosti?
• Kako se ideje i mogućnosti razlikuju?
• Šta je putovanje inovacija od ideje -> prilike -> akcije?
• Kako se ovo povezuje sa mojim učenjem?

Događaj, čiji je cilj bio da prenese znanje i iskustvo u radu sa mladima za druge institucije i ciljne grupe, posebno za druge omladinske nevladine organizacije, obuhvatio je neke od novih modela o tome kako preduzetnici misle i pretvaraju ideje u stvarnost i neka razmišljanja o „kreativnoj destrukciji“.
Projekat je nastojao da preduzetnicima pruži svu stručnost i veštine koje su im potrebne da bi nastavili svoje poslovne poduhvate. „U Kolpingu smatramo da se preduzetništvo i obrazovanje međusobno nadopunjuju. Obrazovno okruženje, u kojem ljudi mogu da dele ideje i pomažu jedni drugima, može biti izuzetno korisno za preduzetnike i početnike“, rekao je Eduard Dobre, predsednik Kolpinga Rumunije.