Diseminacioni događaj – Poljska

Diseminacioni događaj – Poljska

Kolping Poljske je 23. oktobra 2018. godine organizovao diseminacionu konferenciju projekta „Model razvoja za zapošljavanje mladih “. Profesionalni trener i član tima Kolping Poljske – Magdalena Szczudło, koja je bila zadužena za pripremu konferencije, predstavila je glavne ciljeve projekta i realizovane aktivnosti. Posebno se fokusirala na promovisanje rezultata projekta – film i priručnik sa najboljim iskustvima i idejama za budući rad u oblasti mladih.

Na sastanku je učestvovalo više od 30 osoba iz lokalnih organizacija, škola i institucija koje su zainteresovane za formalno i neformalno obrazovanje mladih. Svi prisutni su izrazili svoje zadovoljstvo projektom i na kraju su mnoge od ovih institucija izrazile interes za učešće u narednim izdanjima i pripremu sopstvenog projekta u saradnji sa Kolpingom Poljske, kao lokalnim liderom.

Događaj je organizovan u konferencijskom centru FRDL MISTiA, u Krakovu.