Drugi trening za omladinske radnike – Socijalno preduzetništvo

Drugi trening za omladinske radnike – Socijalno preduzetništvo

Druga aktivnost mobilnosti, kao deo projekta „Model za zapošljavanje mladih“ će se održati između 25-og i 29-og oktobra, u Temišvaru, u Rumuniji. Tema ovog treninga će biti socijalno preduzetništvo i 21 omladinskih radnika/ca iz Poljske, Rumunije i srbije će imati priliku da steknu nova znanja o ovoj temi, kao i da razviju praktične veštine koje će im koristiti u njihovom budućem radu.

U iščekivanju narednog treninga, podsetimo se kako je izgledao prvi:

Prvi trening je organizovan i održan u Novom Sadu, u Srbiji, krajem juna 2017. godine. Tema ovog treninga je bila “Preduzetničko razmišljanje” i bio je realizovan za 21 omladinskog/u radnika/cu, iz tri zemlje, koji će kasnije, kroz svoj rad sa mladim ljudima primenjivati novostečena znanja i veštine.

Glavni cilj treninga je bio da se omladinski radnici/ce iz tri zemlje motivišu da počnu da razmišljaju o načinima na koje se može povećati zapošljivost mladih i da im pomognu u procesu pozicioniranja na tržištu rada, kao i da steknu znanja i veštine kako da rade sa grupama mladih na ovoj specifičnoj temi.

Tokom 5 dana, učesnici su bili uključeni u seriju radionica, predavanja i studijskih poseta modelima dobre prakse, sa ciljem da se dodatno motivišu i opreme odgovarajućim veštinama za svoj budući rad, sa mladim ljudima, u 3 zemlje.

Pored rada, mladi učesnici iz Poljske, Rumunije i Srbije su imali priliku i da se međusobno upoznaju i provode slobodno vreme na aktivnostima kao što su turistički obilasci i zabava na plaži na Dunavu i u Akva parku.

Unapred se radujemo treningu u Rumuniji!