You are here: Home / O projektu

Sažetak projekta

Projekat “Model za zapošljavanje mladih” uključuje 3 partnerke organizacije – dve iz programskih zemalja EU, Poljska i Rumunija, i jednu iz zemlje zapadnog Balkana, Srbije. Projekat promoviše visok kvalitet omladinskog rada, negujući inkluziju i internacionalizaciju omladinskog rada, otvarajući ga za međunarodnu saradnju. Glavni ciljevi projekta su da edukuje omladinske radnike iz tri zemlje o različitim načinima za povećavanje zapošljivosti mladih, koristeći različite dostupne resurse i mehanizme i da im pruži kompetencije potrebne za rad sa mladima kako bi ih učinili aktivnim na tržištu rada. Projekat je deo dugoročne perspective i planirano je da postigne multiplicirajući i održiv efekat.

Cilj projekta je da neguje saradnju i razmenu na polju omladinskog rada, sa fokusom na povećanje zapošljivosti mladih, u tri države, Poljskoj, Rumuniji i Srbiji, kao i unapređenje i kreiranje partnerstva organizacija koje su aktivne u radu sa mladima, kako bi se osnažili mladi ljudi na tržištu rada. Prioritet će biti dat poboljšanju omladinskog rada i neformalnog obrazovanja, kao i promociji međunarodne saradnje i obrazovanja, kroz aktivnosti vezane za mobilnost mladih.

Ukupno će biti organizovane četiri aktivnosti vezane za mobilnost mladih ljudi – tri namenjene omladinskim radnicima (po jedna u Poljskoj, Rumuniji i Srbiji) i jedna omladinska razmena u Srbiji.

Projekat je baziran na neformalnim i informalnim metodama učenja, stimulišući kreativnost, aktivno učešće i inicijativu učesnika.

Dodatna vrednost za sve partnere je prilika za razmenu praksi, aktivnosti i ideja u vezi sa tematskom oblasti, kao i njihovo unapređivanje kroz primenu iskustava iz drugih zemalja. Važan rezultat projekta će biti i priručnik sa primerima najboljih praksi “Model za zapošljavanje mladih – praktični vodič za preduzetničko obrazovanje”. Ovaj materijal će predstavljati sintezu iskustava iz različitih država i sredstvo za pomoć u obrazovanju koje će moći da koriste omladinske organizacije širom Evrope.