Projekt “Model Rozwoju Młodych w kierunku Aktywizacji Zawodowej” ma na celu:

 • Pielęgnację współpracy i wymiany wiedzy w obszarze pracy młodych

  z naciskiem na zwiększenie szans na zatrudnienie młodych pomiędzy Krajami Programowymi (Polska, Rumunia), oraz Krajem Partnerskim z regionu Bałkanów (Serbia). Dzięki utworzeniu i poprawie partnerstwa pomiędzy organizacjami aktywnymi w obszarze pracy młodych projekt zmotywuje młodych ludzi by stawali się bardziej aktywni na rynku pracy.

 • Poprawę jakości pracy młodych oraz edukacji nieformalnej

  we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, a zwłaszcza w Serbii, dzięki edukowaniu młodych pracowników.

 • Promocję międzynarodowej mobilności edukacji nieformalnej

  pomiędzy Krajami Programowymi i Partnerskimi, ukierunkowaną szczególnie na młodych ludzi z mniejszymi możliwościami, mającą na celu poprawę poziomu kompetencji uczestników i poprawę ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzięki utworzeniu osi współpracy między organizacjami młodych Kolpinga opartych na działaniach mobilnych.

 • Wzmocnienie organizacji młodych

  by miały większy wpływ na promocję zatrudnienia młodych dzięki realizacji projektu budowania zdolności i współpracy w celu stworzenia sieci i rozwoju nauki przez interakcję i działań z nią związanych w celu poprawy efektywności zbierania nowych pomysłów, metod i narzędzi, oraz zarządzaniu ich realizacją.

Główne działania, Beneficjenci i Projekt będzie projektu:

 • Tworzył więcej możliwości dla wszystkich młodych ludzi w edukacji i na rynku pracy
  • Promował aktywne społeczeństwo, inkluzywności, oraz solidarność młodych.
 • 3 działania Mobilności dla młodych Pracowników:
  Przedsiębiorcze myślenie – w Serbii
  Przedsiębiorczość Społeczna – w Rumunii
  Zdolności przywódcze i managerskie – w Polsce
 • Wymiany Młodzieży „Ja na rynku pracy” – w Serbii
 • 3 wydarzenia rozpowszechniające – po 1 na kraj
 • Stworzenie poradnika: „Model Rozwoju Młodzieży w kierunku Aktywizacji Zawodowej – praktyczny poradnik edukacji przedsiębiorczej”
 • Stworzenie Filmu promującego przedsiębiorczość młodych.
 • Omladinski radnici iz Poljske, Rumunije i Srbije;
 • Mladi ljudi aktivni na tržištu rada iz Poljske, Rumunije i Srbije;
 • Mladi ljudi aktivni u lokalnim zajednicama;

Cele projektu:

Identyfikacja i wymiana

Identyfikacja i wymiana najlepszych praktyk w obszarze pracy młodych (zakres: przedsiębiorcze myślenie, przedsiębiorczość społeczna, umiejętności potrzebne na rynku pracy, profesjonalny rozwój młodych)

Koncepcja

Koncepcja samowystarczalnego, wspólnego projektu międzynarodowego pomiędzy 3 partnerami ukierunkowanego na społeczny rozwój młodzieży w regionie

Promocja

Promocja działań na rynku pracy, długotrwała nauka i społeczne oraz profesjonalne zaangażowanie młodzieży

Partnerzy projektowi i kontakt:

Kolping Srbija
Kolping Poljske
Kolping Rumunije

Kontakt

Blog