Proiectul „Model de formare a tinerilor pentru ocuparea forței de muncă” („Model of Youth Development for Employment”) urmărește:

 • Stimularea cooperării și a schimburilor în domeniul lucrului cu tinerii

  punând accentul pe creșterea ocupării forței de muncă la nivel de tineret în țările din program (Polonia, România) și în țara parteneră din regiunea Balcanilor (Serbia). Datorită realizării și îmbunătățirii parteneriatului în rândul organizațiilor active în sfera lucrului cu tinerii, proiectul îi va capacita pe tineri să devină mai activi pe piața muncii.

 • Îmbunătățirea calității lucrului cu tinerii și a învățării non-formale

  în toate țările participante la proiect, în special în Serbia, datorită pregătirii lucrătorilor de tineret.

 • Promovarea mobilității pentru învățare non-formală transnațională

  în țările programului și în țara parteneră, vizând îndeosebi tinerii cu mai puține oportunități, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de competență al participanților și de a stimula participarea lor activă în societate, mulțumită cooperării dintre organizațiile Kolping de tineret bazate pe activități de mobilitate.

 • Capacitarea organizațiilor de tineret

  pentru a contribui la creșterea ocupării forței de muncă a tinerilor, datorită inițierii proiectului de consolidare a aptitudinilor, și cooperarea, crearea unei rețele și inițierea de activități de învățare reciprocă care stimulează managementul eficient  și dobândirea de noi idei, metode și instrumente.

Proiectul, Beneficiari i Activități projekta:

 • va genera în educație și pe piața muncii mai multe oportunități egale pentru toți tinerii;
  • va promova cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea tinerilor.
 • 3 acțiuni de mobilitate pentru lucrătorii de tineret:
  Gândire antreprenorială (Entrepreneurial thinking) – în Serbia
  Antreprenoriat social (Social Entrepreneurship) – în România
  Aptitudini manageriale și de conducere (Managerial and Leadership skills) – în Polonia
 • 1 acțiune de schimb de tineri „Eu pe piața muncii” („Me on the labour market”) – în Serbia
 • 3 evenimente de diseminare – 1/țară
 • Redactarea manualului: „Model de formare a tinerilor pentru ocuparea forței de muncă – ghid practic de educație antreprenorială (“Model of Youth Development for Employment – practical guide for entrepreneurship education”)
 • Realizarea unui film care să promoveze spiritul antreprenorial în rândul tinerilor.
 • Omladinski radnici iz Poljske, Rumunije i Srbije;
 • Mladi ljudi aktivni na tržištu rada iz Poljske, Rumunije i Srbije;
 • Mladi ljudi aktivni u lokalnim zajednicama;

Obiectivele proiectului:

Identificarea și schimbul

Identificarea și schimbul de cele mai bune practici în domeniul lucrului cu tinerii privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (domenii: gândire antreprenorială, antreprenoriat social, aptitudini necesare pe piața muncii, formare profesională pentru tineri);

Conceptualizarea

Conceptualizarea proiectului internațional comun și autonom de către cei 3 parteneri, prin care se urmărește ca tinerii să devină implicați social și vocațional în domeniu;

Promovarea

Promovarea de activități pe piața forței de muncă, învățare continuă, angajament social și profesional al tinerilor.

Parteneri de proiect și contacte:

Kolping Srbija
Kolping Poljske
Kolping Rumunije

Contacte

Blogul